Contact Us

Our Location

Address:
Xốp trải sàn ,Xốp lót sàn Việt Nam
Địa chỉ: 81 Đại Từ ,Đại Kim ,Hoàng Mai ,Hà Nội

Điện thoại :024-6672-0794/0972-336-136 /0936-145-882

Địa chỉ 2: số 3 ,Đường Cổng Si,KNC bắc thăng long ,Đông Anh,Hà Nội
098 7990 820
Telephone:
0972-336-136

Contact Form

First Name:


E-Mail Address:


Enquiry:


Enter the code in the box below:


Địa chỉ: 81 Đại Từ ,Đại Kim ,Hoàng Mai ,Hà Nội Điện thoại :024-6672-0794/0972-336-136 /0936-145-882

Địa chỉ 2: số 3 ,Đường cổng si ,KCN Bắc Thăng long,Đông Anh ,Hà Nội Điện Thoại : 0987990820

    Cộng đồng hàng tiêu dùng Việt Nam
   Cộng đồng hàng tiêu dùng Việt Nam   
        9/10        1983 bình chọn uy tín